Par Apple, FBI un nedrošākiem telefoniem

No Last Week Tonight with John Oliver: Encryption;

Video nelielam smaidam

pārskatīts pilnībā, daļēji vai nemaz: 2016-11-24