Traucējumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centrā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centrā 1. jūlijā notika traucējumi, kas ietekmēja klientu informācijas sistēmas. Traucējumus izraisīja datu glabāšanas tehnoloģiskā risinājuma nepietiekamā jauda. Problēmu risina nozares eksperti, un sistēmas darbība tiks pilnībā atjaunota līdz nākamās nedēļas sākumam.